مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  :

دکتر سلمان فرضعلی پور

 دکتری تخصصی مدیریت برنامه ریزی راهبردی سازمان ها و رویدادهای ورزشی

 رئیس هیات ورزش های دانشگاه استان آذربایجان غربی 

 

معاون ورزش خواهران :   سرکار خانم منصفان

کارشناس ورزش برادران :        دکتر احمد نوری  - آقای حسین همتی  

اخـــبـار ورزشی

بیشتر

اطلاعیه های دانشجویی

Pages