شامل استخر.جکوزی.سونای خشک و بخار.اتاق ماساژ.سالن بدنسازی و ایروبیک

محل: پردیس نازلو