اداره رفاه دانشجویان

  

 

       رئیس اداره:

سرکارخانم رقیه امامعلی پور

همکاران اداره رفاه                                                                                

 سمت

لیلا بنیادی

کارشناس اداره

ربابه محمدباقری

کارشناس اداره

لیلا وکیلی

کارشناس اداره

 

اداره رفاه دانشجویان زیر نظر مدیریت امور دانشجویان و معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت می کند.هدف این اداره کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان محترم و ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و گسترش کیفیت و کمیت تسهیلات اعطایی از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می  باشد.     

اداره رفاه در حال حاضر از دو بخش عمده به شرح ذیل در خدمت دانشجویان گرامی می باشد:

الف)بخش وام:رسیدگی به کلیه امورات درخواست های دانشجویان جهت اخذ انواع وام به عهده این بخش می باشد.

ب) بخش کامپیوتر و تسویه حساب:رسیدگی به کلیه امورات مربوط به صدور دفترچه اقساط و تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل،اخراج،انصراف و انتقال به عهده این بخش می باشد .

دانشجویان محترم جهت آگاهی از آیین نامه پرداخت و باز پرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه می توانند به سایت دانشگاه ارومیه-قسمت معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.