به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام می‌رساند طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، سامانه یکپارچه صندوق رفاه از روز یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1402 تا روز یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1402 جهت درخواست وام ضروری و وام ودیعه مسکن متاهلی فعال­­ بوده و همچنین وام تحصیلی و شهریه نیز تا تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه تمدید گردیده است.                                                  

متقاضیانی که در نیمسال جاری برای اولین بار اقدام به درخواست وام می نمایند، خواهشمند است ابتدا در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان ثبت نام اولیه را انجام دهند و در مرحله بعد مدارک درخواستی را تهیه و جهت کنترل و تایید به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نموده و بعد از تایید توسط اداره رفاه، مدارک توسط خود دانشجو بارگذاری و اسکن (مطابق راهنمای استفاده از سامانه صندوق رفاه که در ذیل قابل بهره برداری است) می‌گردد و در نهایت بعد از بارگذاری مدارک مرحله آخر ثبت وام درخواستی خواهد بود. بعد از درخواست وام، اصل مدارک حتما‌ً به اداره رفاه تحویل داده شود. در غیر اینصورت وام تایید نخواهد شد.                                                                                                                                                          

توجه: طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان از تاریخ صدور بخشنامه (تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه 1402) گواهی کسر از حقوق لغو گردید و فقط برای دانشجویانی که وام آن‌ها در طول مقطع تحصیلی فعلی بالای 120 میلیون تومان برسد، ارائه گواهی کسرحقوق الزامی می‌باشد. به دانشجویان روزانه شاغل وام دانشجویی تعلق نمی‌گیرد.

 لینک فرم‌های مربوط به وام‌ها

مدارک و نحوه ثبت نام برای وام (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ) که در مقطع فعلی برای متقاضی درخواست وام هستند.

 1-کپی کارت دانشجویی و کپی شناسنامه

2-کپی برابر اصل عقدنامه و شناسنامه برای دانشجویان متاهل

3-اصل سند تعهد محضری ضامن‌دار (نمونه فرم تعهد محضری در قسمت فرم ها در سایت دانشگاه- معاونت فرهنگی دانشجویی- اداره رفاه دانشجویان، قابل بهره‌برداری است که می بایست همراه با ضامن در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد) تعهد محضری باید دارای شماره شناسه و رمز تصدیق باشد، در غیر اینصورت قابل تأیید نخواهد بود.

4-ارائه آخرین حکم استخدامی یا حکم بازنشتگی ضامن (دارای مهر و امضاء دستگاه مربوطه)   

5-افتتاح حساب در بانک تجارت بنام دانشجو و شماره شبا (برای دانشجویان روزانه)    

 ‌

 دانشجویانی که در ترم‌های گذشته مقطع فعلی از وام استفاده نموده‌اند، صرفاً جهت تمدید وام به سامانه یکپارچه صندوق رفاه مراجعه و درخواست وام نمایند.                                                                                                                                                                   

 دانشجویان محترم توجه داشته باشید حتماً مدارک مربوطه قبل از بارگذاری در پرونده، باید توسط کارشناسان اداره رفاه دانشجویان کنترل و تایید گردد در غیر اینصورت وام تایید نخواهد شد.   

                                                                                            

مدارک لازم برای وام ضروری (مستندات مربوط به یکی از رویدادهای مورد نظر)                                      

1-رویداد موارد خاص که شامل:

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه،بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضای تحت تکفل دانشجو، فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو، تولد فرزند دانشجوی متاهل

توجه: رویداد خرید لوازم کمک آموزشی:با تکمیل فرم تقاضای وام ضروری با تأیید معاون محترم دانشجویی و ارائه مدارک لازم شامل فاکتور رسمی تایپ شده و رسید خرید (برای گوشی، موبایل، لپ‌تاب، قلم نوری و لوازم کمک آموزشی) استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی صرفاً یک بار مجاز می‌باشد.

2-رویداد وقوع حوادث و بلایای طبیعی

3-رویداد دانشجویان توان‌خواه (دانشجویان نابینا و کم بینا و کو شنوا و معلول جسمی حرکتی)

4-رویداد دانشجویان برتر و نمونه کشوری

5-رویداد دانشجویان قهرمان ورزشی

6- رویداد ازدواج (تا 18 ماه از تاریخ عقد) 

 وام ودیعه مسکن متاهلی

 

دانشجو می‌بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره‌نامه دارای کد رهگیری (بنام دانشجو یا همسر وی در شهر محل­ سکونت ­یا شهر محل تحصیل) باشد. به آخرین نیمسال تحصیلی در سنوات مجاز، وام مسکن تعلق نمی‌گیرد.

                                                                                                                                                                                   

مدارک وام شامل:

 مدارک متأهلی (کپی برابر اصل 4 صفحه اول سند ازدواج و کپی شناسنامه‌های زوجین)                                                      

اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری بنام دانشجو یا همسر دانشجو