فرآیندها

سایت دفتر مشاوره، سـلامت وسـبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

https://ch.saorg.ir/

هدف فرآیند: مديريت محتوايي برنامه های فرهنگی دانشگاه  از طريق ارائه و پيگيري پيشنهادهاي لازم ،تحقق مصوبات،دستورالعملها و فعالسازي شوراها و ستادهاي مرتبط با حوزه فرهنگ ، اجرای برخی از برنامه های فرهنگی توسط معاونت فرهنگی به دلیل گستردگی آن و همچنین در برخی ایام که دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند مانند برنامه های ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود، هفته دفاع مقدس، ایام دهه فجر، روز معلم و ...

1- شناسایی ایام خاص که برنامه های فرهنگی آن باید توسط خود معاونت فرهنگی اجرا شود.

2- تشکیل جلسه با کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی و برنامه ریزی بزای اجرای مطلوب برنامه

3- اتخاذ تصمیمات لازم و تقسیم کار بین همکاران

4- اطلاعرسانی و دعوت از دانشگاهیان جهت شرکت در برنامه

5- اجرای برنامه با ریزبرنامه های تعریف شده برای آن و با همکاری همکاران حوزه معاونت فرهنگی