ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

تلفن و نمابر معاونت فرهنگی و دانشجویی 32778270  (044)

آدرس کانال رسمی معاونت در سروش https://sapp.ir/CSA_urmia_University

آدرس کانال رسمی معاونت در ایتا https://eitaa.ir/CSA_urmia_University

آدرس سامانه مدیریت متمرکز فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه "مهر"   mehr.urmia.ac.ir

شماره ارتباط پیامکی معاونت فرهنگی و دانشجویی 210000032778270

آدرس پست الکترونیکی معاونت فرهنگی و دانشجویی v.c.s@urmia.ac.ir

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)