قرارگیری دانشگاه ارومیه در بین ۹ دانشگاه برتر کشور از نظر ارائه خدمات دانشجویی

 پیرو آخرین نتایج ارزیابی دفتر نظارت و ارزیابی سازمان امور دانشجویان از میان ۱۰۱ دانشگاه کشور در زمینه ارائه خدمات دانشجویی، بر اساس شاخص‌های زیر ساخت، توان مالی، استعداد انسانی، نظام مدیریتی، کارآیی خدمات، توان تعامل و پاسخگویی، ارزش افزایی، درآمدزایی، سلامت و نشاط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، دانشگاه ارومیه در بین ۹ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

لذا ضمن تبریک کسب این جایگاه ارزشمند خدمت تمام دانشگاهیان و دانشجویان محترم، بی‌شک هیئت محترم رئیسه و حوزه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه نهایت تلاش برای رفع کاستی‌ها و ارتقای خدمات دانشجویی به دانشجویان عزیز را پیش از پیش در دستور کار خود قرار خواهد داد.

▪️ مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه