شامل زمین بسکتبال.فوتسال.والیبال .بدمینتون.سالن ورزشهای رزمی

محل: پردیس نازلو.جنب خوابگاه دخترانه بنت الهدی