شامل مجموعه های ورشی چند منظوره بسکتبال،والیبال،هندبال و فوتسال ،سالن بدنسازی،کشتی و تنیس روی میز می باشد.

محل: پردیس نازلو ، جنب مسجد دانشگاه