تقدیر از مشاور رئیس دانشگاه ارومیه در امور بانوان و خانواده و دبیر دانشگاه‌های منطقه ۳، خانم دکتر الهام زاده‌هاشـــم از جانب مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان و خانواده