اطلاعیه تکمیل پرسشنامه در خصوص سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

این طرح پژوهشی در خصوص سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به صورت پرسشنامه الکترونیک طراحی شده است:

▫️ لینک تکمیل پرسشنامه:
https://survey.irphe.ac.ir/vote/Lifestyle

دانشجویان گرامی لطفا وارد لینک فوق شده و پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمایید.