مسابقات ملی پایان‌نامه سه دقیقه‌ای

ویژه دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی که دو سال از فارغ التحصیلی شان نگذشته باشد و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که پروپوزال خود را نوشته و به تصویب رسانده باشند.

ضمن اختصاص لوح تقدیر و جایزه نقدی به سه نفر اول، پنج نفر اول مستقیما به مرحله کشوری مسابقات معرفی خواهند شد.

 جهت ثبت نام: نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، شماره تماس و سال فارغ التحصیلی برای دانش آموختگان و شماره دانشجویی برای شاغلان به تحصیل را به شماره 09034519509 پیامک فرمایید.