به‌مناسبت ۱۶ آذر و گرامیداشت روز دانشجو استخر پردیس نازلو برای دانشجویان گرامی به مدت دو سانس رایگان خواهد بود.

• پسران: چهارشنبه ۱۵ آذر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰

• دختران: پنجشنبه ۱۶ آذر - ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰