جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

نشست صمیمی مسئولین دانشگاه ارومیه با دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی

به همراه پرسش و پاسخ

منتظر حضور گرمتان هستیم

برادران:
یکشنبه ساعت ۲۱ نمازخانه خوابگاه آزادگان

خواهران:
سه شنبه ساعت ۲۱ نمازخانه خوابگاه بنت الهدی