نشست صمیمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با دبیران انجمن‌های علمی‌دانشجویی

جمعی از دبیران انجمن‌های علمی‌دانشجویی در حضور دکتر جوادی، معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و دکتر زاده‌هاشم، مدیر محترم امور فرهنگی و اجتماعی، در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

• دکتر جوادی نیز ضمن تشکر از فعالین دانشجویی، قول پیگیری مسائل و مشکلات انجمن‌های علمی‌دانشجویی را داده و خواستار تلاش بیشتر این دانشجویان در راستای تحقق اهداف فعالیت خود شدند.