مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه براساس برنامه‌ریزی‌های آغاز سال تحصیلی جدید و در جهت گسترش ورزش در بین دانشجویان و ترغیب آن‌ها به فعالیت‌های بدنی، اقدام به برگزاری جشنواره ورزش‌های همگانی در روزهای سه‌شنبۀ هر هفته در دانشکده‌ها و محوطۀ دانشگاه نموده است.

این جشنواره در تاریخ ۳۰ آبان در دانشکدۀ ادبیات با حضور پرشور دانشجویان، دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر فرضعلی‌پور مدیر تربیت‌بدنی، نمایندۀ ورزشی دانشکدۀ ادبیات و سایر کارشناسان و اعضای انجمن ورزشی دانشگاه برگزار شد.

• پس از انجام نمایشی و رقابتی چند رشتۀ ورزشی از قبیل دارت، فریزبی، روپایی فوتبال، طناب‌زنی و شطرنج سریع، به نفرات برتر هر رشته‌، جوایز ورزشی اهدا گردید.

• همچنین ابلاغ نمایندۀ ورزشی دانشکدۀ ادبیات، جناب آقای علی فتح‌الهی توسط مدیر تربیت‌بدنی به ایشان اهدا شد.