اطلاعیه مهم خوابگاه‌های خودگران

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه‌های خودگردان می‌رساند، صرفاً باید از خدمات خوابگاه‌های خودگردان مورد تأیید و طرف قرارداد دانشگاه ارومیه و با اخذ معرفی‌نامه کتبی از اداره امور خوابگاه‌ها استفاده نموده و از اسکان در سایر خوابگاه‌های خوگردان شهر اکیداً خودداری نمایند.

در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت و تمامی عواقب احتمالی آن بر عهده دانشجو می‌باشد.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه