رسانه رادیو دانشجو با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار می‌نماید:

 تریبون کتابخوانی

بهترین جمله از کتاب محبوبتون...

 زمان: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۱۱ صبح الی ۱۴

مکان برگزاری: جلوی سلف مرکزی دانشگاه