▪️ به اطلاع تمام دانشجویان عزیز ساکن خوابگاه‌ها می‌رساند، با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان مهلت تعیین شـده در خصوص زمان‌ بهره‌منـدی از تخفیف واریز نقدی اجاره بهاء تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲ تمدید گردیده است.

لذا در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲) همه دانشجویان عزیز ساکن خوابگاه‌ها از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس زیر نسبت به پرداخت هزینه اقامت خود برای ترم جاری اقدام نمایند تا از تخفیف فوق العاده پرداخت هزینه خوابگاه بهره‌مند گردند.

(refah.swf.ir)

در صورت عدم اقدام به‌موقع (وقت مقرّر قانونی) عواقب آن (افزایش نرخ اجاره بهاء) بر عهده خود دانشجو خواهد بود.