مسابقات بسکتبال 3x3 بین دانشکده‌ای در بخش پسران با قهرمانی تیم دانشکده علوم ورزشی به پایان رسید.

 این مسابقات در قالب جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه ارومیه و با شرکت ۱۱ تیم از دانشکده‌های مختلف در سالن طوبی برگزار شد و در نهایت نتایج زیر دست آمد:

مقام اول: دانشکده علوم ورزشی
مقام دوم: تیم منتخب
مقام سوم: دانشکده فنی