به‌ همت مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه در راستای توسعۀ ورزش‌ همگانی در بین دانشجویان، سه‌شنبه‌های هر هفته به‌نام ورزش همگانی دانشگاه نام‌گذاری شده و در مکان‌های پر تردد دانشگاه و محوطۀ دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و رستوران‌ها ورزش‌های همگانی مانند دارت، روپایی، طناب‌زنی، فریزبی، شطرنج و سایر فعالیت‌های متنوع ورزشی برگزار می‌گردد.

در این رویداد، ضمن شناسایی استعدادهای ورزشی به نفرات برتر هر رشته جوایز ورزشی از طرف مدیریت تربیت‌بدنی تقدیم می‌شود.

لازم‌به‌ذکر است پیشنهاد سه‌شنبه‌های ورزش همگانی دانشگاه‌ها توسط دانشگاه ارومیه به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم داده‌شده و در سایر دانشگاه‌ها نیز اجرایی می‌‌گردد.