اطلاعیه پویش تک بیت برای فلسـطین با عنـــوان «بیت مقدس» با توجه به رخـدادهای اخیر در فلسـطین اشـغالی و جنایات ددمنشانه و وحشـیانۀ صهیونیست‌ها، در حمایت از مظلومیت فلسطین و محکومیت رژیم جعلی و غاصب

• تمدید زمان پویش: تا 30 آبان‌ماه ۱۴۰۲

▪️دانشجویان شاعر تکبیت‌های خود را با موضوع فلسطین و قدس شریف، در بازه زمانی پویش، با مراجعه به سامانه زیر ارسال‌ کنند.

farakhan.dmsrt.ir

• پس از پایـان بـازه زمـانی پویش (۱۰ آبـان‌مـاه)، تـک بیت‌های برتر توسط هنرمنـدان خانهٔ طراحان انقلاب اسـلامی، به تصویر کشیده و با هشتگ FREEPALESTINE# به نمایش گذاشته خواهند شد. همچنین از شاعران برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.