پویش طوفان الاقصی

• زمان پویش: تا 30 آبان‌ماه ۱۴۰۲

دانشـجویان هنرمنـد می‌تواننـد آثـار خود را در رشـتۀ هنرهای تجسمی (خطاطی، نقاشی، گرافیک و...) بـا موضـوع «طوفـان الاقصـی» در بـازه زمـانی پـویش، بـا مراجعه به سامـانه زیر به صورت فشرده و با کیفیت ارسال کنند.

farakhan.dmsrt.ir