اکران دانشجویی فیلم منصور (روایت خلبان شهید منصور ستاری) 

 زمان: دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱

مکان: آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری واقع در پشت دانشکده کشاورزی

 هزینه بلیط: ۵ هزار تومان

زمان بلیط فروشی: یکشنبه ۹ مهر ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰  //  مکان بلیط فروشی: مقابل سلف مرکزی

▪️ بلیط فروشی به‌صورت مجازی:

اینستاگرام:   @kanoonefilmoax

تلگرام:  @uu_adminkanoon

همچنین بلیط فروشی در خوابگاه نیز انجام می‌شود.