گرامی باد هفتـۀ وحدت که خنثی‌کنندۀ توطئه‌های دشمنان، در مسیر تفرقه‌افکنی‌ست.

وحدت اقوام و مذاهب در کلام رهبری:

مردم آذربایجان نه‌‌فقط در زبان [بلکه] در عمل، این را اثبات کرده‌اند و نشان داده‌اند که در مقابل دشمن وسوسه‌گر و تفرقه‌افکن ایستاده‌اند. عزیزان من! خوشبختانه بقیّۀ اقوام ایرانی هم همین‌جور [هستند]؛ خراسانی هم همین‌جور کُرد هم همین‌جور، بلوچ هم همین‌جور.

به عموم مردم ایران از اقوام گوناگون می‌گویم مبادا به اشتباه بیفتند، مبادا رفتار گروه‌های اندک‌شمار که پنجه به چهرۀ انقلاب و جمهوری اسلامی می‌زدند به حساب این مردم عزیز (کرد) نوشته بشود.

وحدت اقوام ایرانی، وحدت مذاهب اسلامی، وحدت جریان‌های گوناگون سیاسی، تضمین‌کنندۀ ابهت کشور است.