به دلیل استقبال از نسخۀ چاپی نشریۀ گاهنامۀ پویا، نسخۀ الکترونیک شماره اول از این نشریه به نفع امور خیریه (۱.مؤسسۀ خیریۀ محک و ۲.انجمن اتیسم ایران) به فروش می‌رسد.

مطالب علمی موجود در این نشریه با تلاش انجمن علمی‌دانشجویی دانشکدۀ علوم ورزشی در راستای آگاهی‌بخشی و کمک به سلامت و تندرستی تمام افراد جامعه (دانشجویان، بانوان، ورزشکاران و کودکان) تدوین شده است.
غالب مطالب علمی‌تخصصی این نشریه مستخرج از مقالات علمی‌پژوهشی به‌روز است.
همچنین یکی از نکات خلاقانه و قابل توجه از این دستاورد انجمن علمی، تهیه و ارائۀ تمامی محتوای اصلی به‌صورت پادکست‌هایی است که مطالب را کاملا شیوا بیان می‌کنند.

علاقه‌مندان جهت تهیه این نشریه به نفع امور خیریه می‌توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

https://uueesa.ir