معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

فراخوان رویداد "ایده پردازی فرهنگی و اجتماعی" با رویکرد نوآورانه و خلاقانه

• جوایز:

۱- برترین ایده 20.000.000ریال

۲- سه ایده برگزیده هر کدام 10.000.000ریال

 علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر یک طرح را تا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه به آدرس v.c.s@urmia.ac.ir ارسال نمایند.