در آستانۀ آغاز سال تحصیلی 1403-1402 نشست تحلیلی وضعیت فعلی و آینده دانشگاه‌ها با شرکت اساتید دانشگاه‌های ارومیه برگزار شد.
• در این جلسه دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی بیان داشت:
دانشگاه‌ها بعد از انقلاب اسلامی تحولات مثبت و پیشرفت‌های چشمگیر داشته‌اند اما نقاط ضعف و کاستی‌هایی هم وجود دارد که دشمنان با تمرکز به آن ضعف‌ها به دنبال ضربه‌زدن به دانشگاه و نظام هستند که لازم است متولیان امر اهداف و روش‌ها و محتوای آموزشی را به‌گونه‌ای بازبینی و طراحی کنند که با آرمان‌های انقلاب اسلامیِ تمدن‌ساز متناسب باشد.
• دکتر امیریان به‌عنوان سخنران ویژه در این نشست به مرور اغتشاشات سال گذشته و بررسی ماهیت عوامل کنشگر و دعاوی آنها پرداخت و اهداف اپوزیسیون داخل و خارج از تولید بلوا و آشوب را برملا نمود و بر نقش سازندۀ استادان دانشگاه‌ها تاکید کرد.
• دکتر امیریان همچنین افزود:
دشمنان با مشاهدۀ موفقیت‌های دولت در عرصۀ دیپلماسی و منطقه‌ای و روند رو به بهبود اقتصادی به دنبال شعله‌ور کردن آتش ناامنی و بی‌ثباتی هستند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحت تاثیر قرار داده و ناکارآمدی نظام و مأیوس‌بودن مردم را القا کنند.