وبینار" بازخوانی نقش‌آفرینی فرهنگی بانوان در جهان‌بینی توحیدی
با تأکید بر سیرۀ بانوان حماسه‌آفرین"

سخنران: سرکار خانم دکتر اردبیلی
- مشاور شهردار و مدیرکل محترم اداره‌کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران
- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان: سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - ساعت ۱۱:۰۰

• لینک برنامه:    B2n.ir/tohidi

به همراه ارائه گواهی