*اقیانوس احساس*

برشی از جلوه حضور پرشکوه دانشجویان تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مسیر نجف به کربلا

• خواننده: حامد زینلی
• شعر و دکلمه: عمران بهروج
• آهنگ‌ساز و تنظیم کننده: رضا طاهر خانی

کاری از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری