افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه ارومیه در چهارمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

این مسابقات در مردادماه سال ۱۴۰۲ در دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان برگزار گردید.

• جناب آقای مهدی احمدی اصل در مسابقات دو میدانی ماده ۱۰۰ و ۴۰۰ متر موفق به کسب مقام دوم گردید.

• جناب آقای بیوک آقا پورقلی در مسابقات آمادگی جسمانی موفق به کسب مقام پنجم گردید.