در تاریخ دوشنبه 16 مرداد 1402 تفاه‌نامه برگزاری اولین جشنواره بازی‌های بومی محلی دانشجویان بین المللی در ایران مابین سازمان امور دانشجویان و دانشگاه ارومیه منعقد شد.

این جشنواره از 27 الی 30 شهریورماه 1402 با حضور بیش از 400 دانشجوی بین المللی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت در بخش‌های رقابتی، رقابتی نمایشی و نمایشی به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

دکتر داداش پور رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در مراسم امضای تفاهم نامه این جشنواره گفت: یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم تحقیقات و فناوری اجرای برنامه‌های ترویجی و فرهنگی در حوزه جذب دانشجویان بین الملل است.
وی افزود: با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی ورزشی ویژه دانشجویان بین الملل توسط دانشگاه‌های مختلف کشور علاوه بر ترویج جذب این دانشجویان، در بین المللی شدن و شناخته شدن دانشگاه‌های کشوردر سطح دنیا اقدام موثری انجام می شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح نمود: در دنیا ایران را به عنوان کشوری فناور می‌شناسند، اما متاسفانه هنوز دانشگاه های کشور در سطح دنیا آنگونه که شایسته است شناخته نشده‌اند، که اجرای این چنین برنامه های بین المللی در معرفی دانشگاه‌ها بسیار موثر خواهد بود.
دکتر علیجانپور رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این نشست ضمن معرفی ظرفیت‌های ورزشی و رفاهی دانشگاه ارومیه در جهت میزبانی شایسته این جشنواره گفت: دانشگاه ارومیه از دانشگاه‌های پیشتاز در جذب دانشجویان بین المللی در کشور است و تجربه خوبی در این زمینه دارد.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی و اقدامات پیش بینی شده، دانشگاه ارومیه، میزبان شایسته دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در این جشنواره خواهد بود.
همچنین در پایان این نشست از پوستر اولین جشنواره بازی‌های بومی محلی دانشجویان بین المللی در ایران رونمایی شد.

دکتر جوادی معاون دانشجویی فرهنگی و دکتر فرضعلی پور مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دکتر علیجانپور را در این نشست همراهی می‌نمودند.