دومین دوره آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ارومیه در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

این دوره ۳ روزه با تدریس اساتید برجسته کشوری جناب آقای دکتر کرد افشاری، جناب آقای دکتر کمن، جناب آقای سعیدی، جناب آقای دکتر طهرانی، جناب آقای دکتر پروین، جناب آقای دکتر وجدانی، جناب آقای دکتر رحیمی، جناب آقای دکتر نعیمی و جناب آقای دکتر دانشور برگزار گردید.