گفت و گوی اختصاصی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه با دکتر کریم مهری درباره کتاب کارکردهای فرهنگی_ اجتماعی پیاده‌روی اربعین

این کتاب از جمله کتبی است که با مطالعه آن می توانید به پاسخ تمامی سوالاتتان برسید.

در این گفت و گو می شنوید:
دغدغه‌های موجود برای نگارش این کتاب
هدف از نوشتن این کتاب
نیاز یا عدم نیاز جامعه مدرن به معنویت
نگاه به جایگاه پیاده‌روی اربعین در سطح جهانی
عکس العمل خوانندگان نسبت به کتاب
توصیه و مطالبات

لطفا کلیپ زیر را مشاهده بفرمایید‌: