• این نشست به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و با حضور اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی و مشاورین فرهنگی دانشکده‌ها با سخنرانی دکتر زهتاب ور، هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر علمی جشنواره حرکت در دوره‌های چهاردهم و پانزدهم برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر جوادی، ضمن عرض خیرمقدم، انجمن‌های علمی را تدبیری ارزشمند برای ایجاد شور و نشاط علمی جهت برطرف کردن برخی از خلأهای نظام آموزش عالی از جمله: تقویت کار گروهی و مشارکت جمعی در عرصه مأموریت‌های دانشگاه و ایجاد ارتباط موثر با جامعه و صنعت و کسب مهارت‌های کاربردی، داده‌های نظری و تئوریک و تبدیل ایده‌های خلاقانه به‌عمل دانستند.

دکتر جوادی حضور اساتید مشاور در انجمن‌های علمی را بسیار ضروری و موثر دانسته و گروه‌های آموزشی را دعوت به تشکیل و حمایت پدرانه از یک انجمن علمی دانشجویی کردند.

دکتر زهتاب‌ور نیز با اشاره به نقش کلیدی اساتید مشاور در برنامه‌ریزی و هدایت انجمن‌های علمی دانشجویی به بیان محورها و نحوه داوری در دوره شانزدهم پرداختند و عمده‌ترین نکات و روش‌های امتیازآوری در حوزه‌های مختلف را ارائه نمودند.

در پایان این نشست که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، اساتید دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری و شرکت در جشنواره حرکت انتقادات و پیشنهادات خود را عنوان کردند.

دکتر زهتاب ور بیان کردند که پیشنهادات در معاونت فرهنگی وزارت عتف مطرح می‌شود تا در دوره‌های آتی نسبت به رفع برخی از کم و کاستی‌ها اقدامات لازم انجام شود.