احتراماً به اطلاع همه دانشجویان محترم (مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و عمومی) متقاضی خوابگاه برای سال تحصیلی 1403-1402 می‌رساند که پیش ثبت‌نام (درخواست) خوابگاه‌های دانشجویی از روز شنبه مورخ 1402/04/31 ساعت 10 صبح لغایت روز دوشنبه مورخ 1402/05/09 ساعت 24 به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه (nds.urmia.ac.ir) و سایت صندوق رفاه دانشجویان (refah.swf.ir) فعال خواهد شد. لذا مستدعی است دانشجویان گرانقدر درخواست خوابگاه خود را با توجه به شرایط مذکور و نکات قید شده در زیر، ثبت نمایند.

  • دانشجویان گرامی بایستی ابتدا از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان (refah.swf.ir) اقدام به درخواست اقامت نمایند. سپس هزینه اقامت خوابگاه در ترم‌های گذشته را واریز نمایند.
  • دانشجویان عزیز پس از درخواست اقامت و واریز هزینه اقامت ترم‌های گذاشته، اقدام به ثبت درخواست (پیش‌ثبت‌نام) در سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه (nds.urmia.ac.ir) نمایند.
  • بعد از اتمام زمان پیش‌ثبت‌نام، درخواست‌ها (پیش‌ثبت‌نام) توسط کارشناسان محترم اداره امور خوابگاه‌ها بررسی و تأیید نهایی خواهد شد.
  • پس از آن فرآیند ثبت‌نام نهایی و انتخاب اتاق توسط دانشجو انجام خواهد شد و زمان آن متعاقباً از طریق اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد
  • (تذکر: بدیهی است در صورت عدم درخواست اقامت و واریز هزینه توسط دانشجو از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان، درخواست (پیش‌ثبت‌نام) دانشجو در سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه ترتیب اثر داده نشده و برای دانشجوی مذکور خوابگاه تعلق نخواهد گرفت).
  • پیش‌ ثبت‌نام خوابگاه به‌منزله درخواست رسمی دانشجو تلقی شده و برای دانشجو یک سال (2 ترم) خوابگاه و هزینه ثبت خواهد شد. لذا مسئولیت هزینه (بدهی) ثبت‌ شده بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
  • چنانچه دانشجویی به هر دلیلی در طول مدت 30 روز از شروع نیم‌سال تحصیلی از سکونت در خوابگاه انصراف دهد، اجاره‌ بهای دانشجو به‌صورت روزشمار و به‌تعداد روزهای اسکان محاسبه می‌شود. بدیهی است اجاره‌ بهای خوابگاه برای دانشجوی انصرافی بعد از مهلت فوق به‌صورت ترم کامل منظور خواهد شد.
  • آن دسته از دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که حداکثر یک روز در هفته و حداکثر چهار روز در ماه قصد سکونت در خوابگاه را دارند؛ نیازی به پیش‌ثبت‌نام ندارند. برای این عزیزان امکان اسکان به صورت هتلینگ فراهم خواهد شد.
  • نکته: طبق قوانین ابلاغی، تخصیص خوابگاه دانشجویی صرفاً برای دانشجویان دوره روزانه و در محدوده سنوات مجاز تحصیلی صورت خواهد گرفت.

لینک سامانه صندوق رفاه دانشجویان: refah.swf.ir

لینک سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه: nds.urmia.ac.ir

لینک راهنمای سامانه صندوق رفاه دانشجویان: Rahnema.refah

لینک راهنمای سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه: Rahnema.Samed

شماره‌های تماس: پیش شماره: 3194-044 شماره ‌تماس داخلی: 2527 - 2234- 2093 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه