دکتر جوادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارومیه در مصاحبه با برنامه رادیویی کنکاش درباره اهمیت سفر ریاست جمهوری به کنیا و اوگاندا و زیمباوه بیان داشت:
دکترین دولت سیزدهم در سیاست خارجی تنوع و تعادل بخشی و تحرک در روابط بین‌المللی است و در این امر موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.
• دولت قبل با یک رویکرد و مبنای کاملاً غلط صرفاً دنبال ارتباط با معدود کشورهای پر توقع غربی بود و با همه انعطاف و حتی تسلیم در برابر خواسته‌های آن‌ها جز وعده‌های موهوم و بهانه‌جویی حاصلی نداشت.
• در حالی که اگر یک دهم آن مذاکرات ملتمسانه را با کشورهای همسایه و آسیایی و آفریقایی انجام می‌دادند گشایش‌های محسوسی در تعاملات بین‌المللی ایران ظاهر می‌شد.

• دکتر جوادی درباره آثار این سفر اظهار کردند:
ارتباط با آفریقا با هدف گذاری‌های روشن دولت رئیسی می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با منزوی کردن ایران نقش آفرین باشد و بازارهای جدیدی را پیش‌ روی تجار و صنعت‌گران و محصولات شرکت‌های دانش بنیان باز کند و بخشی از نیازهای داخلی را با توجه به ظرفیت کشورهای آفریقایی تأمین نماید.