به همت سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ ارومیه، اولین دوره کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی کارشناسان کمیسیون موارد خاص، لغو تعهد و تأیید مدارک دانشگاه‌های سراسری و مؤسسات آموزش عالی منطقه سه کشور در پردیس شهر دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

دانشگاه‌ها و مؤسسات منطقه سه کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل می‌باشند.