انجمن‌های علمی دانشجویی:
▪️مهندسی آب/ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی/ علوم و مهندسی باغبانی/ علوم و مهندسی خاک / اقتصاد کشاورزی / بیومکانیک / علوم و مهندسی صنایع غذایی / علوم دامی

شرایط کاندیداتوری:

1.معدل کل بالای 14
2.باقیماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی
3.عدم محکومیت انضباطی
4.عدم مشروطی در نیمسال گذشته
5.عدم عضویت در سایر تشکل‌های دانشجویی

مهلت ثبت‌نام: ۱۰ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲

• لینک ثبت نام:

https://b2n.ir/keshavarzi.urmia