• فراخوان آثار دانشجویی با محوریت الگوی جهاد تبیین پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر

 در قالب آثار کلیپ، پوستر و موشن گرافی و اینفوگرافی
• جوایز:
نفرات اول هر بخش ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات دوم هربخش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
نفرات سوم هر بخش ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

• مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲

• آدرس ایمیل جهت دریافت آثار:

V.C.S@urmia.ac.ir

ویژه دانشگاه‌های منطقه ۳ کشور