به همت کانون‌ مهدویت و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تعدادی از دانشجویان دانشگاه ارومیه در مراسم قرائت دعای پر فیض ندبه در مسجد دانشگاه (پردیس نازلو) ارومیه شرکت کردند.

• این مراسم جمعه هر هفته برگزار می‌گردد.