دومين جلسه شورای فرهنگی دانشكده دامپزشكی با حضور اساتید محترم دانشكده دامپزشكی دانشگاه ارومیه، در تاریخ 22 خرداد 1402 و در محل سالن شواری دانشكده دامپزشكی برگزار گردید.

در این نشست جناب آقای دکتر مسعود مهام رئيس محترم دانشكده، در ابتدای سخنان خود، هدف از برگزاری این جلسات را همفکری درباره مشکلات و چالش‌های فرهنگی و تربیتی در دانشكده عنوان نمودند.

سپس در ادامه جلسه، دكتر عيسی‌زادگان در رابطه با شناخت نسل جدید و ایجاد امید و انگیزه در دانشجویان سخنرانی نمودند.

در ادامه جلسه نيز چند نفر از اساتيد محترم حاضر در جلسه، مطالب ارزنده‌ای را بين نمودند.