احتراما بدین‌وسیله به اطلاع همه دانشجویان محترم (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و عمومی) متقاضی خوابگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می‌رساند: پیش ثبت‌نام (درخواست) خوابگاه‌های دانشجویی از مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (ساعت ۱۰:۰۰ صبح) لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ بصورت اینترنتی از طریق سایت دانشگاه و سامانه اداره امور خوابگاه‌ها فعال خواهد شد.

لذا مستدعی است دانشجویان گرانقدر درخواست خوابگاه خود را با توجه به شرایط مذکور ثبت نمایند.
نکته: دانشجویان محترم توجه داشته باشند که بعد از اتمام زمان پیش ثبت نام، درخواست‌ها (پیش ثبت‌نام) بررسی و تأیید نهایی شده و پس از آن دانشجویان عزیز می‌توانند از مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ اقدام به انتخاب اتاق و هم اتاقی نموده و مطابق با برنامه آموزشی دانشگاه با پرینت کاردکس اسکان (معرفی‌نامه) به خوابگاه تعیین شده مراجعه نمایند.
 نکته: مهلت تعیین شده فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
تذکر مهم: پیش ثبت‌نام خوابگاه به‌منزله درخواست رسمی دانشجو تلقی شده و برای دانشجو یک سال (۲ ترم) خوابگاه و هزینه ثبت خواهد شد.

 لذا دانشجویانی که پس از انجام پیش ثبت‌نام به هر دلیلی از خوابگاه استفاده ننمایند باید حداکثر تا پانزده مهرماه نسبت به حذف خوابگاه و بدهی ثبت شده به اداره امور خوابگاه‌ها اطلاع دهند.

در غیر اینصورت مسئولیت هزینه (بدهی) ثبت شده بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه