حضور دانشجویان دانشگاه ارومیه با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت

این جشنواره در استان مازندران در حال برگزاری می‌باشد.

 غرفه دانشجویی دانشگاه ارومیه در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت

بازدید دکتر کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از غرفه دانشگاه ارومیه در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت