مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس عمق با حضور دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی و خانم دکتر زاده‌‌هاشم مدیر امور فرهنگی و اجتماعی که افتتاحیه این نمایشگاه مصادف با روز دختر برگزار شد.

این نمایشگاه به همت کانون فیلم و عکس و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی در محل ساختمان زریاب‌خویی (طبقه همکف) در حال برگزاری می‌باشد.