کانون فیلم و عکس دانشگاه ارومیه با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار می‌کند:

نمایشگاه عکس با عنوان عمق

 زمان: ۳۱ اردیبهشت‌ الی ۳ خردادماه ۱۴۰۲

ساعات بازدید: ۱۰ صبح الی ۱۶

مکان: ساختمان زریاب خویی