به مناسـبت هفته سـلامت، مرکز بهـداشت و درمـان دانشـگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سبک زندگی اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی، هنری با محوریت "سلامت دانشگاهیان" در سطح کلیه دانشـگاه‌های سراسـر کشور می نماید.

مهلت ارسال آثار: تا ۹ خردادماه ۱۴۰۲

• لینک ارسال آثار:

hsefestival@ut.ac.ir