دکتر علیجانپور رئیس دانشگاه ارومیه به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مدیر امور دانشجویی، مدیر تربیت بدنی، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و سایر مسئولین دانشگاهی از نمایشگاه ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش - حرکت دانشگاه ارومیه ویژه دستاوردها و توانمندی های انجمن‌های علمی دانشجویی - کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی- تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی دانشجویی و نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی بازدید نمودند.

• این نمایشگاه در محل ساختمان زریاب خویی (ساختمان کلاس های عمومی) دایر گردید.

• این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تلاش‌های دانشجویان فعال فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه را به نمایش گذاشته است.