این دوره از مسابقات مناظره دانشجویی به همت جامعه اسلامی دانشجویان و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در محل ساختمان زریاب خویی برگزار گردید.

• نتایج این دوره از مسابقات:

بخش خواهران:
از گروه اول تیم پیشتازان (خانم‌ها وهابی و اسمعیلی) به عنوان تیم اول راهی فینال شد.
و از گروه دوم نیز تیم آیه (خانم‌ها بخشی و اسماعیل پور) سرگروه شده و به فینال راه یافت.

مسابقه فینال بین دو تیم آیه و پیشتازان در روزهای آتی برگزار خواهد شد.

بخش برادران:
در این بخش نیز آقایان فرج اللهی و حاجی زاده بعد از مسابقات مقدماتی موفق شدند به فینال صعود کنند که پس از برگزاری مسابقه نهایی، با رأی داور محترم آقای علی فرج اللهی به عنوان برنده مسابقات اعلام گردید و آقای محمدحسین حاجی‌زاده نیز حائز رتبه دوم شد.