این‌ نشست با حضور دکتر ایزدخواه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی همراه با تریبون آزاد دانشجویی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار‌ گردید.